Pozwolenie na rozbiórkę domu. Co się zmieniło w prawie budowlanym w 2023 roku?

Chcesz zburzyć stary budynek, szopę albo inną budowlą, która znajduje się na Twojej posesji? W większości wypadków musisz mieć pozwolenie na rozbiórkę domu lub innego budynku. Kiedy musisz uzyskać taki dokument, a kiedy tylko zgłosić konieczność rozbiórki obiektu? Wiele zależy od usytuowania nieruchomości i jej wielkości.

W sprawach dotyczących procesu budowlanego najlepiej zawsze weryfikować swoją wiedzę w Prawie budowlanym. Pamiętajmy, że w 2023 r. zmianie uległy przepisy normujące zasady stawiania nowych budynków mieszkalnych. Sprawdź, co w prawie budowlanym zmieniło się na korzyść inwestorów!

Rozbiórka budynku najważniejsze informacje

Rozbiórka budynku to jeden z etapów prac budowlanych, który podlega regulacji przez Prawo budowlane. Oznacza to, że przed rozpoczęciem rozbiórki nieruchomości trzeba uzyskać pozwolenie na nią. Nie zawsze jednak tak jest, ponieważ ustawodawca przewiduje w tym zakresie kilka wyjątków. Jeśli wniosek o rozbiórkę nie jest potrzebny, najczęściej wymagane jest tylko zgłoszenie demontażu budynku.

Wniosek o rozbiórkę budynku należy złożyć w Urzędzie Miasta lub w Starostwie Powiatowym. Od wydania pozwolenia na rozbiórkę mamy na nią 3 lata. Po tym czasie decyzja wygasa.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na rozbiórkę domu?

Pozwolenie na rozbiórkę domu czy innego budynku wymagane jest w określonych przypadkach. Dotyczy to zwłaszcza budynków o określonej kubaturze, umiejscowieniu i wysokości. Podobnie dzieje się w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę domu. Jeśli budynek nie jest duży, wystarczy nam jedynie zgłoszenie budowy. Podobnie jest w przypadku rozbiórki nieruchomości. Zasadniczo, jeśli nie potrzebowalibyśmy do jej wybudowania pozwolenia, nie potrzebujemy go także do jej rozbiórki.

Jakie budowle wymagają pozwolenia na rozbiórkę? Są to przede wszystkim:

 • budynki o wysokości przekraczającej 8 m,
 • budynki o powierzchni większej niż 25 m2,
 • budynki umiejscowione tuż przy granicy działki,
 • budynku umiejscowione w granicy działki,
 • budynki przylegające do innego budynku,
 • budynki określone jako zabytki,
 • budynki pod opieką konserwatorską,
 • budynki, które są umiejscowione w odległości od granicy działki mniejszej niż połowa wysokości budynku.

Zdarza się, że budynek pomimo kwalifikacji do zgłoszenia rozbiórki, a nie pozwolenia na rozbiórkę, i tak wymaga odpowiedniej dokumentacji. Pozwolenie na rozbiórkę musimy uzyskać w przypadku budynków, których demontaż mógłby zagrażać środowisku i warunkom wodnym.

Pozwolenie na rozbiórkę budynku – kiedy nie trzeba?

W każdym innym przypadku niż określony powyżej z zasady nie musimy mieć pozwolenia na rozbiórkę nieruchomości. Jaki dokument zatem będzie nam potrzebny? Jeżeli pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane, wystarczy zgłoszenie demontażu do odpowiedniego urzędu.

Nie trzeba zgłaszać rozbiórki, jeżeli:

 • budynek nie ma 8 metrów wysokości (musi on jednak znajdować się w odległości od granicy działki na co najmniej połowę wysokości budynku),
 • budynek nie znajduje się w granicy działki i spełnia powyższy wymóg,
 • budynek nie jest zabytkiem i nie znajduje się pod opieką konserwatora zabytków,
 • budynek nie wymagał pozwolenia na budowę (nie może to być jednak zabytek).

Jakie dokumenty do rozbiórki budynku?

Jeżeli jesteśmy zobligowani do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę budynku, musimy zebrać następujące dokumenty:

 • zgodę właściciela budynku do rozbiórki
 • oświadczenie o tym, że mamy prawo do dysponowania nieruchomości w celach budowlanych,
 • oryginał zgłoszenia rozbiórki (w dokumencie musi znaleźć się informacja o planowanych pracach i ich typie oraz sposobie ich wykonania),
 • oryginał lub kopia pełnomocnictwa w przypadku reprezentowania właściciela przez kogoś innego,
 • oryginał lub kopia dowodu opłaty skarbowej za pełnomocnictwo,
 • oryginał lub kopia pozwolenia na wykonanie rozbiórki metodą wybuchową,
 • opis planowanych robót,
 • szkic umiejscowienia obiektu do rozbiórki,
 • deklarację o zachowaniu bezpieczeństwa podczas rozbiórki budynku,
 • projekt rozbiórki budynku.

Decyzję o zgodzie na rozbiórkę musimy uzyskać w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia. Jeżeli po tym czasie nie otrzymamy żadnej decyzji, możemy uznać, że jest to równoznaczne ze zgodą na rozbiórkę. Od momentu otrzymania pozwolenia na rozbiórkę domu czy innego budynku mamy 3 lata na wykonanie demontażu.

Kara za rozbiórkę budynku bez pozwolenia

Jeżeli pomimo wskazań nie uzyskamy pozwolenia na rozbiórkę lub rozpoczniemy demontaż budynku przed uzyskaniem zgody, może nam grozić kara pouczenia lub grzywny. W przypadku rozbiórki budynków specjalnych bez pozwolenia, np. obiektów chronionych, może nam grozić kara pozbawienia wolności od 2 do 5 lat.

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej opinii czy ekspertyzy budowlanej, to skontaktuj się z doświadczonym rzeczoznawcą – pomożemy!