Kiedy rzeczoznawca budowlany jest ci potrzebny, to sprawdź co musisz widzieć

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi rzeczoznawca budowlany, dopóki nie doświadczy problemów związanych z procesem budowlanym. Przeciekający dach, popękane ściany, generalny remont albo problem z nierzetelnym wykonawcą – w każdym z tych przypadków potrzebna będzie pomoc rzeczoznawcy budowlanego. Opinia techniczna lub eksperta budowlana będzie też niezbędna w przypadku konieczności zalegalizowania samowoli budowlanej. Również w sytuacji, gdy Powiatowy Inspektorat Budowlany będzie chciał ocenić konkretne prace budowlane.

Bez względu na to, z jakiego powodu zlecisz rzeczoznawcy budowlanego przygotowanie ekspertyzy budowlanej, jego praca będzie miała związek z Twoim bezpieczeństwem i pieniędzmi. Pamiętaj, że wiele spraw związanych z błędami na budowie ma swój finał w sądzie. Zatem warto zatrudnić sprawdzonego rzeczoznawcę budowlanego!


Kto wykonuje ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana to prawny dokument określający aktualny stan techniczny budynku użytkowego. Opinię techniczną tego typu może przygotować każdy inżynier budownictwa posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Szukając rzeczoznawcy warto wcześniej zastanowić się nad tym, czy zależy nam na jego wieloletnim doświadczeniu, czy wyłącznie na kwitku i podpisie. Pamiętajmy, że inżynier budownictwa może rozpocząć swoją pracę tuż po uzyskaniu uprawnień budowlanych, a więc po zdanym egzaminie. Może się zatem zdarzyć, że inżynier wykonujący ekspertyzę budowlaną nie ma jeszcze doświadczenia w sporządzaniu opinii technicznych. Może być tak, że opinia jest jego jedną z pierwszych. Co gorsza może się zdarzyć, że inżynier nie ma w ogóle doświadczenia w sprawach sądowych.

Z kolei od uprawnionego rzeczoznawcy budowlanego wymaga się nie tylko odpowiedniego wykształcenia i co najmniej 10-letniego doświadczenia w zawodzie. Żeby wykonywać swoje obowiązki, dobry rzeczoznawca budowlany musi dodatkowo przejść pozytywną weryfikację i ocenę Izby Inżynierów Budownictwa. Takie uworzytelnienie jest jednoznaczne z potwierdzeniem wysokich kwalifikacji zawodowych eksperta.

Różnica pomiędzy wymaganiami stawianymi zwykłemu inżynierowi budownictwa i rzeczoznawcy budowlanemu w kwestii sporządzania ekspertyz budowlanych jest kolosalna. Jeżeli chcesz mieć pewność, że masz do czynienia z profesjonalistą, to zleć opinię techniczną domu rzeczoznawcy budowlanemu.


Jak wybrać dobrego rzeczoznawcę budowlanego?

Podczas wyboru rzeczoznawcy budowlanego najczęściej nie możemy podeprzeć się sprawdzonymi opiniami znajomych. Oczywiście to najlepszy sposób, aby znaleźć odpowiedniego specjalistę. Jeśli nie masz takiej możliwości, to wcześniej zweryfikuj firmę, którą reprezentuje rzeczoznawca budowlany. Co konkretnie powinno się sprawdzić?

Przed wyborem rzeczoznawcy budowlanego upewnij się, że ekspert budowlany posiada numer NIP. Wbrew pozorom jest to bardzo istotne. Numer Identyfikacji Podatkowej świadczy o wiarygodności rzeczoznawcy. Jeśli NIP znajduje się na stronie www.ceigd.gov.pl, możemy być spokojni. Co jednak, jeśli NIP nie widnieje w wykazie? Wówczas możemy sprawdzić KRS danej osoby. Wystarczy, że w przeglądarkę internetową wpiszemy podany na stronie NIP. Jeśli i to nie pomoże, to powinniśmy zmienić kierunek naszych poszukiwań, ponieważ możemy mieć do czynienia z oszustem.

Na tym etapie warto też sprawdzić poprawność danych umieszczonych na stronie internetowej rzeczoznawcy budowlanego. Mogą to być szczegóły na stronie www, w zakładce Kontakt dotyczące np. numeru telefonu, adresu mailowego i adresu siedziby firmy. Aktualne dane umożliwią nam bezproblemowy kontakt z rzeczoznawcą. Poza tym musimy upewnić się, że firma rzeczoznawcza nie została zarejestrowana pod wirtualnym adresem, gdzie jest odbierana wyłącznie korespondencja. W takim przypadku rzeczoznawca budowalny może nie być uchwytny albo po latach zmienić adres. W konsekwencji uniemożliwi to przyszły kontakt z nim np. sędziemu lub prokuratorowi, który chciałby wezwać go na świadka w naszej sprawie. Jeżeli jednak pod wskazanym na stronie adresem mieści się dom jednorodzinny lub inny budynek użytkowy, wszystko jest w porządku.


O co należy zapytać przed podpisaniem umowy, kiedy rzeczoznawca budowlany jest potrzebny

 • Czy rzeczoznawca budowlany posiada dodatkowe ubezpieczenie swojej działalności?

W związku z wykonywanym zawodem i ponoszoną odpowiedzialnością zawodową (cywilną i karną), każdy rzeczoznawca budowlany musi mieć ważne ubezpieczenie OC. Zazwyczaj kwota ubezpieczenia nie przekracza 50 tys. euro. Może się jednak okazać, że wysokość ubezpieczenia OC rzeczoznawcy budowlanego jest niewystarczająca do wypłacenia odszkodowania. Taka ewentualność może mieć miejsce w sytuacjach takich, jak na przykład:

 • popełnienie błędu przez eksperta, w konsekwencji jego niewiedzy,
 • brak doświadczenia rzeczoznawcy,
 • nienależyte wykonanie czynności i obowiązków.

Zróbmy wszystko, aby uniknąć niewypłacalności rzeczoznawcy budowlanego! Upewnijmy się, że specjalista posiada dodatkowe zabezpieczenie swoich działań.

 • Czy rzeczoznawca budowlany będzie wykonywał oględziny samodzielnie?

Bez przeprowadzenia badań na miejscu zdarzenia nie da się sporządzić miarodajnej i obiektywnej ekspertyzy budowlanej. Przed wyborem rzeczoznawcy budowlanego upewnijmy się, że specjalista będzie wykonywał oględziny budynku samodzielnie. Nie dopuszczajmy do sytuacji, gdy czynności mają się odbyć za pośrednictwem zleconej przez niego osoby trzeciej!

 • Czy rzeczoznawca budowlany ma doświadczenie w sporządzaniu opinii technicznych dla sądów?

Prawie 80% przypadków, w których potrzebna jest opinia rzeczoznawcy budowlanego, ma swój finał w sądzie. Pamiętajmy jednak, że nie każda opinia techniczna może być wykorzystywana jako opinia sądowa. Rzeczoznawca budowlany, nawet jeżeli ma uprawnienia biegłego sądowego rzeczoznawcy budowlanego, na zlecenie prywatne nie może sporządzić opinii, która będzie wykorzystana przez sąd. Może za to przygotować materiał, który w sądzie będzie wykorzystany jako dowód w sprawie. Dodatkowo rzeczoznawca budowlany może występować w sądzie jako świadek, a nawet – jako świadek-ekspert. W wielu przypadkach jego wiedza i doświadczenie w zupełności wystarczą do orzeczenia w sprawie.


Jakie elementy będzie zawierała ekspertyza budowlana?

Od opinii technicznej rzeczoznawcy budowlanego zależy nie tylko nasze bezpieczeństwo, ale i przyszłe losy budynku. Decydując się na współpracę z ekspertem, musimy mieć pewność, że przygotowana przez niego ekspertyza budowlana będzie miarodajna i wyczerpująca. Niedopuszczalne jest, żeby opinia rzeczoznawcza obejmowała tylko zarys badania i była sporządzona na kilku stronach. Zazwyczaj dobrze wykonana ekspertyza budowlana mieści się na kilkudziesięciu stronach maszynopisu i zawiera co najmniej:

 • analizę uszkodzeń i ich opis,
 • opis dostępnej dla budynku dokumentacji,
 • wskazanie przyczyn problemu,
 • badania materiałowe,
 • obliczenia,
 • dokumentację fotograficzną i rysunkową,
 • opis możliwości rozwiązania problemu,
 • kosztorys napraw,
 • wnioski i zalecenia końcowe.

Poza tym ekspertyza budowlana musi zawierać:

 • własnoręczny podpis rzeczoznawcy budowlanego z jego numerem uprawnień oraz numerem członkowskim potwierdzającym przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa,
 • kopię uprawnień budowlanych/rzeczoznawczych autora opracowania ze wskazaniem zakresu tych uprawnień,
 • kopię potwierdzenia przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa wraz z datą (data musi być późniejsza niż data powstania opracowania).

Taka drobiazgowość w przypadku opinii technicznej jest niezbędna! Dokument musi nadawać się do wykorzystania nie tylko w chwili badania, ale i po kilku latach, kiedy zajdzie potrzeba skorzystania z ekspertyzy budowlanej. Szczegółowy opis budynku pozwoli też uniknąć sytuacji, w której rzeczoznawca budowlany nie będzie mógł po latach uczestniczyć w postępowaniu sądowym, np. z powodu zakończenia pracy w zawodzie. Poza tym w przypadku rozprawy sądowej z zakresu prawa budowlanego rzetelnie sporządzona ekspertyza budowlana działa wyłącznie na naszą korzyść!


Ile kosztuje rzeczoznawca budowlany i zlecenie ekspertyzy budowlanej?

Rzeczoznawca budowlany, jak każdy inny obywatel, odprowadza podatki od prowadzenia swojej działalności. Oznacza to, że po wykonaniu przez niego opinii technicznej powinniśmy żądać od rzeczoznawcy faktury za wykonaną usługę.

Szacuje się, że ekspertyza budowlana przygotowana przez specjalistę z co najmniej 10-letnim doświadczeniem rzeczoznawczym może kosztować około 4-5 tys. zł netto. Nie dajmy się zatem nabrać na oferty pseudo specjalistów, którzy gwarantują, że wykonają dla nas miarodajną ekspertyzę budowlaną za wielokrotnie niższą cenę. Może się bowiem okazać, że ich powierzchowne badania będą całkowicie nieprzydatne w sądzie. A w konsekwencji, z powodu niefachowego podejścia, możemy stracić mnóstwo pieniędzy!  

Szukasz najlepszego rzeczoznawcy budowlanego? To jesteś w dobrym miejscu! Zgłoś się do nas, określ co jest potrzebne, a my przygotujemy bezpłatną wycenę i zajmiemy się wszystkim profesjonalnie! Szczegóły znajdziesz TUTAJ.