Dobudowa ganku do domu: rzeczoznawca budowlany podpowiada, jakie dokumenty

Dobudowa ganku do istniejącego budynku to dość nieskomplikowana operacja, która jednak wymaga od nas wiedzy na temat przepisów prawa budowlanego. W wielu przypadkach przybudówka może być wybudowana bez pozwolenia na budowę. Czasami jednak, zwłaszcza, jeżeli ganek jest duży, potrzebne nam będzie zgłoszenie. Jakich dokumentów potrzebujemy na dobudowę ganku do budynku i w czym może nam pomóc rzeczoznawca budowlany?

Ganek – definicja

Ganek to przybudówka przed wejściem do budynku, która jest pokryta dachem i podparta słupami nośnymi. W nomenklaturze budowlanej ganek to także budynek posiadający ściany i spełniający funkcję ochronną przed deszczem, słońcem i wiatrem. Każde inne pomieszczenie dobudowane do budynku, które nie spełnia tych funkcji, nie może zostać nazwane gankiem.

Definicja dobudowywanej przybudówki jest istotna, ponieważ charakter budowanego pomieszczenia i jego przeznaczenie motywuje uzyskanie pozwolenia na tego typu budowę. Funkcja tej części domu, która przez wielu uznawana jest po prostu za wiatrołap czy przedpokój, musi zatem mieścić się w definicji pomieszczenia, które według urzędu wydającego pozwolenie na budowę nie pełni innej funkcji użytkowej niż pomocnicza.

Dobudowa ganku na zgłoszenie – kiedy?

W przypadku przybudówki mamy do czynienia z dwoma rodzajami pozwolenia na budowęzgłoszeniem i pozwoleniem. Zgłoszenie budowy ganku jest łatwiejsze i nie wymaga od nas większego nakładu sił. Zgłaszając budowę dodatkowego pomieszczenia przed domem, możemy skorzystać z pomocy architekta i rzeczoznawcy budowlanego – pierwszy przygotuje dla nas odpowiedni projekt, natomiast drugi wyręczy nas w opracowaniu dokumentacji.

Do zgłoszenia kwalifikuje się ganek o powierzchni do 35 m2, pod warunkiem, że podobne do planowanego obiekty znajdujące się już na działce (np. garaż, wiata, składzik) nie przekraczają dwóch na każde 500m2 działki budowlanej. Jeżeli na działce oprócz planowanego ganku nie znajdują się inne obiekty budowlane tego typu, bez trudu uzyskamy pozwolenie na przybudowę wiatrołapu.

Co oczywiste, zgłoszenia na budowę ganku nie uzyskamy, jeżeli na działce znajduje się już maksymalna liczba obiektów uprawnionych do tego typu windykacji. W tym przypadku potrzebne nam będzie pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę będzie też konieczne w przypadku, jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Wówczas zgłoszenie będzie niewystarczające. 

Pozwolenie na budowę ganku – w jakich sytuacjach?

Pozwolenie na budowę ganku wymaga zgłoszenia do odpowiedniego urzędu prac budowlanych i jest znacznie bardziej wymagające niż samo zgłoszenie budowy. Odrzucenie wniosku o zgłoszenie przybudówki może wiązać się np. z uznaniem, że w praktyce budowla nie będzie tylko gankiem, ale rozbudową domu. Do takiej sytuacji może dojść wówczas, jeżeli ganek będzie przekraczał powierzchnię 35 m2, będzie ingerował w strukturę istniejącego już budynku albo będzie pełnił funkcję użytkową inną niż dopuszczalna w przypadku ganku lub wiatrołapu. Żeby urząd nie odrzucił naszego wniosku o dobudowę ganku, możemy zlecić przygotowanie jego projektu architektowi. Dodatkowo powinniśmy wspomóc się poradą rzeczoznawcy budowlanego, który oceni, czy projekt jest zgodny z zasadami budowlanymi i spełnia kryteria budynku na zgłoszenie.

O pozwolenie na budowę, a nie samo zgłoszenie ganku, będziemy też musieli się ubiegać w przypadku, jeżeli modernizowany budynek jest traktowany jako zabytek, a także wtedy, gdy ganek w rzeczywistości będzie spełniał funkcję lokalu użytkowego lub pomieszczenia użytkowego typowego dla domu, np. dodatkowego pokoju, letniej kuchni, łazienki dla gości lub garażu.

Dobudowa ganku – jakie dokumenty będą potrzebne?

W przypadku modernizacji jakiegokolwiek budynku warto zawczasu wspomóc się doświadczeniem specjalistów. Rzeczoznawca budowlany uczestniczący w procesie budowlanym pomoże nam zebrać odpowiednie dokumenty potrzebne do zgłoszenia ganku, sprawdzi projekt budowlany, a po zabudowie – zweryfikuje stan techniczny całego domu i wykonanych prac budowlanych. Najlepiej wybrać specjalistę, który ma dobre opinie na rynku. O tym, jak sprawdzić czy rzeczoznawca budowalny posada stosowne uprawienia i czy jest zaufanym profesjonalistą pisaliśmy tutaj.

Według przepisów prawa budowlanego do zabudowy ganku musimy złożyć następujące dokumenty

  • Wniosek głoszenia ganku – zazwyczaj wzór takiego wniosku znajduje się na stronie internetowej odpowiedniego urzędu odpowiadającego za proces budowlany w naszej okolicy. We wniosku musimy podać lokalizację dobudówki, opisać zakres robót budowlanych i wskazać materiały, z których będzie zrobiony ganek, a także określić termin realizacji robót budowlanych.
  • Oświadczenie o tym, że jesteśmy właścicielami budynku, do którego ma być dobudowany ganek.
  • Projekt ganku (szkic, rysunek, przekrój, rzut ganku i domu).

Na wydanie pozwolenia odpowiedni urząd ma 3 tygodnie. Jeżeli w tym czasie nie otrzymaliśmy odmowy albo wezwania do uzupełnienia wniosku, możemy rozpocząć budowę.