Nawet w przypadku zatrudnienia najlepszej ekipy budowlanej bardzo trudno uniknąć usterek i niedociągnięć wykonawczych. Błędy budowlane wynikają najczęściej z niedopatrzenia i konieczności szybkiego zakończenia robót, ale niestety nadal nierzadko zdarza się, że wszelkiego rodzaju błędy techniczne wynikają z niewiedzy ekipy wykonującej prace budowlane i wykończeniowe. Niestety w wielu przypadkach kończą się one poważnymi konsekwencjami i generują dodatkowe koszty związane z koniecznością przeprowadzenia remontu. Z jakimi błędami możemy się najczęściej spotkać podczas budowy domu i jak ich uniknąć? Czy w każdym przypadku możemy zlecić ekspertyzę budowlaną?

Błędy podczas prac ziemnych

Prace ziemne to pierwszy etap budowy domu. Od prawidłowości ich wykonania zależy zatem nie tylko skuteczność dalszych prac budowlanych, ale przede wszystkim stabilność całego budynku. Niestety w związku z tym, że prace ziemne należą do tego typu prac budowlanych, które są przykrywane kolejnymi warstwami, zazwyczaj bardzo trudno wyeliminować usterki powstałe na tym etapie robót wykonawczych. Do najczęstszych błędów popełnianych przez wykonawców podczas prac ziemnych jest niewłaściwe przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod fundamenty. Niedopuszczalne jest, żeby fundamenty zostały zasypywane piaskiem bez koniecznego zagęszczenia warstwy znajdującej się pod wylewką. Jeżeli wykonawca do tego dopuści, podłoga w domu będzie osiadać, a wylewka z czasem będzie pękała. Z podobnym problemem możemy mieć do czynienia podczas zbrojenia ław fundamentowych. Jeżeli wzmocnienie fundamentów będzie niedostateczne, a w łączeniach nie zachowamy ciągłości zbrojenia, ławy fundamentowe będą pękać, powodując uszkodzenia ścian i podłóg.

Wszelkiego rodzaju błędy budowlane popełnione podczas wykonywania prac ziemnych można jeszcze wyeliminować. Warunkiem jest ich wykrycie na etapie wczesnych robót. W przeciwnym wypadku odkrycie wad konstrukcyjnych już podczas użytkowania domu może wiązać się z niemożliwością przeprowadzenia jakichkolwiek napraw. Jako inwestorzy mamy oczywiście prawo do odszkodowania od nierzetelnego wykonawcy, ale nie zawsze jest to możliwe do wyegzekwowania. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy budowlanego, który oceni szkody i sporządzi ekspertyzę budowlaną.

Błędy podczas prac murarskich

Bardzo częstym błędem popełnianym podczas prac murarskich jest niewłaściwe dobranie mieszanki tynkarskiej. Nowoczesne technologie pozwalają wprawdzie na użycie bardziej zaawansowanych materiałów i narzędzi niż zaprawa murarska i kielnia, ale nadal traktuje się je jako jedne z podstawowych narzędzi potrzebnych podczas budowy domu. Częstym problemem, zwłaszcza, kiedy budowa musi być szybko zakończona, jest przyspieszenie prac budowlanych bez zachowania odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi etapami robót. Jeżeli nie pozwolimy, żeby ściany, podłogi i stropy wysychały w swoim tempie, w konsekwencji możemy doprowadzić do szybkiego pękania i kruszenia się zaprawy, która nie zdąży się prawidłowo związać. Pośpiech podczas prac wylewkowych i tynkarskich nie jest też zalecany z innego względu – woda z niedostatecznie osuszonych ścian i podłóg będzie stale parowała, powodując niepotrzebne zawilgotnienia pomieszczeń, co może doprowadzić do powstawania pleśni. W takiej sytuacji jeszcze przed zakończeniem prac wykończeniowych możemy mieć problem z nadmiernym skraplaniem się pary wodnej wewnątrz budynku. Jeśli rzeczoznawca budowlany uzna, że podczas robót budowlanych popełniono błędy, będzie mógł zobligować wykonawcę do naprawienia usterek lub wypłaty odszkodowania.

Błędy podczas prac izolacyjnych

Pomyłki popełnione podczas prac termoizolacyjnych są nie tylko problematyczne, ale i kosztowne, ponieważ zazwyczaj generują straty cieplne i wiążą się z koniecznością naprawy powstałych usterek. Niestety na budowach powszechne jest stosowanie słabej jakości produktów wykończeniowych albo korzystanie z oferty różnych producentów, co wiąże się z ryzykiem niekompatybilności wykorzystanych materiałów budowlanych. Niewłaściwa folia paroizolacyjna albo papa do hydroizolacji gruntu mogą skutecznie utrudnić prawidłowe odprowadzanie wody i wpływać na powstawanie mostków termicznych i zawilgoceń na ścianach. Z takim samym problemem będziemy mieli do czynienia, kiedy dojdzie do przerwania izolacji, np. naderwania folii izolującej – wówczas zabezpieczenie przed wilgocią będzie nieskuteczne i nieopłacalne. Jeśli rzeczoznawca budowlany podczas przeprowadzania oględzin budynku stwierdzi, że ekipa budowlana nie dopełniła swoich obowiązków i np. zamiast folii paroizolacyjnej zamontowała na dachu folię paroprzepuszczalną, w ekspertyzie budowlanej będzie musiał wskazać błędy i zaproponować możliwe działania naprawcze. Pamiętajmy, że w każdym przypadku, w którym mamy podejrzenie, że prace budowlane nie zostały wykonane w sposób prawidłowy, mamy prawo do naprawy uszkodzeń lub wypłaty odszkodowania. W tym celu warto skonsultować się z ekspertem w dziedzinie budownictwa, który wskaże nam kroki, które powinniśmy podjąć podczas rozmów z nierzetelnym wykonawcą.