Błędy w malowaniu ścian – czy rzeczoznawca budowlany pomoże?

Wydawałoby się, że do pomalowania ściany nie są nam potrzebne szczególne umiejętności. W istocie tak jest – malowanie ścian jest jedną z ostatnich i najprzyjemniejszych czynności wykończeniowych nowego domu czy mieszkania. Niestety nierzadko okazuje się, że podczas prac malarskich, nawet tych prowadzonych przez ekipy wykonawcze i remontowe, dochodzi do błędów, które skutkują nie tylko nieestetycznymi smugami i pęknięciami, ale przede wszystkim koniecznością ponownego przeprowadzenia robót. Jak ustrzec się błędów wykonawczych podczas malowania ścian i w jakich przypadkach warto zgłosić się rzeczoznawcy budowlanego?

Błędy w malowaniu ścian – czy rzeczoznawca budowlany pomoże?

Złe przygotowanie podłoża do malowania

Jedną z najczęstszych przyczyn odstawania farby jest złe przygotowanie podłoża. Dochodzi do tego zazwyczaj w przypadku remontowania ścian w domach już użytkowanych. W nowym domu, który dopiero zostanie oddany do użytku, ścianę wystarczy jedynie zagruntować lub nałożyć na jej powierzchnię farbę podkładową. Jeżeli jednak mamy do czynienia ze ścianami już pomalowanymi, musimy pamiętać, że od ich stanu zależy trwałość farby.

Przed rozpoczęciem prac malarskich wykonawca powinien zatem pamiętać przede wszystkim o oczyszczeniu ściany ze starej warstwy farby i odpadającego tynku, a także pozbyć się wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Wytrzymałość starej powłoki można sprawdzić za pomocą wilgotnej ściereczki lub paska taśmy malarskiej przyklejonego do ściany. Jeżeli podczas pocierania ściany na materiale pozostaną ślady starej farby lub taśma zerwie drobinki farby, oznacza to, że należy ją całkowicie usunąć. W przeciwnym wypadku po nałożeniu nowej warstwy farby może dojść do jej złuszczania.

Jeżeli krótko po zakończeniu prac malarskich zauważymy, że farba miejscowo odpada, możemy podejrzewać, że wykonawca nieprawidłowo przygotował i zabezpieczył ścianę przed rozpoczęciem prac malarskich. W takim wypadku mamy prawo zażądać ponownej realizacji zlecenia. Rzeczoznawca budowlany podczas wykonywania ekspertyzy budowlanej powinien nie tylko wskazać na popełnione błędy malarskie, ale i zasądzić ponowny remont.

Malowanie brudnych i uszkodzonych ścian

W przypadku odświeżania ścian malowanych przed kilkoma latami bardzo ważne jest nie tylko oczyszczenie ich powierzchni, ale i usunięcie ubytków w postaci pęknięć i wyraźnych braków w strukturze ściany. Niedopuszczalne jest, aby kłaść nową warstwę farby na uszkodzony tynk. Wszelkie ubytki, pęknięcia i nierówności powinny być najpierw usunięte i wypełnione masą szpachlową, a następnie wygładzone za pomocą odpowiednich narzędzi. Tak przygotowaną ścianę należy po wyschnięciu dokładnie odpylić i umyć, a naprawiane miejsca zagruntować.

Tymczasem ekipy malarskie bardzo często rezygnują z warstwy podkładowej i nie sprawdzają chłonności ściany na wilgoć, co w konsekwencji doprowadza nie tylko do nadmiernego wykorzystania farby, która nie jest w stanie pokryć równomiernie całej powierzchni ściany, ale i zmniejszenia jej przyczepności. W takim przypadku właściwie zawsze dochodzi do puchnięcia farby i jej odpadania. Z takim samym problemem będziemy mieli do czynienia wówczas, jeśli malarz nie oczyści podłoża z tłustych plam lub wykwitów pleśni. W takim przypadku należy przed malowaniem umyć ścianę roztworem wody z dodatkiem mydła malarskiego lub środka grzybobójczego. W przeciwnym wypadku już chwilę po zakończeniu prac malarskich możemy mieć problem z nowymi wykwitami na świeżej warstwie farby. Jeżeli do tego dojdzie, powinniśmy się liczyć z koniecznością ponownego powtórzenia prac malarzy. Ekspertyza budowlana przeprowadzona przez rzeczoznawcę budowlanego pomoże nam nie tylko wyegzekwować szybką naprawę błędów wykonawczych, ale i uniknąć dodatkowych wydatków. Koszt remontu powinien pokryć nierzetelny wykonawca.

Brak sezonowania nowych ścian

Poważnym błędem wykonawczym popełnianym przez ekipy budowlane podczas wykańczania ścian i sufitów w nowych domach jest pomijanie ich sezonowania. Aby w przyszłości uniknąć problemów z odspajaniem farby, powinniśmy uprzednio zadbać o to, żeby ściany były oczyszczone, w pełni suche i zagruntowane. W przypadku podłoża wykończonego gładzią gipsową proces ten nie powinien trwać dłużej niż 5-6 dni. Sezonowanie ścian otynkowanych trwa dłużej i może odwlec prace malarskie o nawet 4 do 5 tygodni. Jeżeli wykonawca nie będzie czekał na to, aż gładź czy szpachla wyschną i nałoży farbę na mokre podłoże, w przyszłości będziemy mieli problem z przyczepnością farby i jej odpadaniem.

Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże, że ekipa malarska nie dopełniła swoich obowiązków i naraziła inwestora na szkodę i dodatkowe koszty, rzeczoznawca budowlany będzie musiał zobligować nierzetelnego wykonawcę do remontu. W takim przypadku konieczne będzie nie tylko usunięcie spękanej i odstającej warstwy farby, ale i ponowne oczyszczenia ściany i jej zagruntowanie. Dopiero tak przygotowane podłoże powinno być pokrywane nową warstwą farby.

Prowadzenie prac malarskich w nieodpowiednich warunkach

To, czy prace malarskie zakończą się powodzeniem, zależy nie tylko od wyboru dobrej jakości emulsji, ale i zapewniania dobrych warunków pracy. Musimy pamiętać, że zarówno temperatura wewnątrz pomieszczenia, jak i wilgotność powietrza mają duży wpływ na proces schnięcia i parametry wytrzymałościowe farby. W przypadku zbyt dużej wilgotności powietrza problemem mogą być przebarwienia i odpadanie płatów farby. Z kolei prowadzenie prac malarskich w zbyt wysokiej temperaturze może doprowadzić do zbyt szybkiego wysychania farby, jej pękania i łuszczenia się. W konsekwencji konieczne jest ponowne malowanie ściany. W takim przypadku rzeczoznawca budowlany musi zasądzić remont, który powinien być przeprowadzony jak najszybciej przez wykonawcę, który nie dopilnował swoich obowiązków.