Błędy w wykonawstwie prac dociepleniowych budynku. Jakie usterki może wskazać rzeczoznawca budowlany?

Każdy z inwestorów powinien mieć wpływ na wybór wykonawcy ocieplenia budynku oraz dobór dobrej jakości materiałów, które zapewniłyby nie tylko skuteczność prac dociepleniowych, ale i długoletnią trwałość izolacji budynku. Tymczasem wielu inwestorów, wybierając firmę wykonawczą, nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, że docieplenie budynku nie jest szeregiem przypadkowych prac, ale rozwiązaniem systemowym, w którym tylko perfekcyjne wykonanie poszczególnych elementów pozwala osiągnąć zadowalające i długotrwałe efekty. Jakie są najczęstsze błędy w wykonawstwie ocieplenia budynków i jakie mogą być ich konsekwencje?

Błędy w wykonawstwie prac dociepleniowych budynku. Jakie usterki może wskazać rzeczoznawca budowlany?

Błędy w mocowaniu płyt styropianowych

Podstawowymi błędami popełnianymi przez wykonawców ocieplenia budynku są te związane z przygotowaniem płyt styropianowych oraz ich nieumiejętnym przymocowaniem do podłoża. Zdarza się, że ekipy montujące płyty, chcąc przyspieszyć prace wykończeniowe, zbyt krótko je „sezonują” lub nie robią tego wcale, mocując do ściany zbyt świeże płyty. W konsekwencji niewysezonowana płyta styropianowa może się kurczyć, a na jej otynkowanej powierzchni mogą powstawać nieestetyczne pęknięcia i szpary. Podobne konsekwencje niesie za sobą niedokładne wypoziomowanie pierwszej warstwy ocieplenia, mocowanie styropianu bez zastosowania systemu mijankowego oraz przyklejanie płyt na tzw. „placki”, co powoduje odrywanie płyt po ich obwodzie. Błędy popełnione na etapie profilowania warstwy startowej docieplenia w późniejszych etapach prac wykończeniowych są już właściwie niemożliwe do naprawienia i mogą skutkować koniecznością usuwania przyklejonej już warstwy płyt styropianowych. Poważnym błędem systemowym popełnianym przez wielu wykonawców dociepleń jest też pozostawianie szczelin między poszczególnymi płytami oraz mocowanie ich bez zastosowania metody mijankowej, co w najgorszym wypadku może doprowadzić do powstawania mostków termicznych. Prawidłowo zamontowane płyty powinny nie tylko szczelnie do siebie przylegać, tworząc zwartą całość, ale też w miejscach pionowych spoin mijać się.

Każde odstępstwo od tej zasady może skutkować pęknięciami i odklejaniem się płyt od ściany budynku, co w konsekwencji może doprowadzić do wyraźnego osłabienia jego warstwy izolacyjnej. W takim wypadku rzeczoznawca budowlany, jeżeli ekspertyza budowlana wykaże nieprawidłowości i niedociągnięcia związane z pracami tynkarskimi i dociepleniowymi, może zasądzić zastąpienie uszkodzonej warstwy tynku nową lub zobligować wykonawcę do usunięcia starej warstwy płyt styropianowych i rozpoczęcia prac dociepleniowych na nowo.

Brak wywinięcia siatki na styropian

W pracach dociepleniowych budynku siatka z włókna szklanego ma za zadanie uzbroić masę szpachlową, musi zatem być zatopiona pomiędzy jej warstwami. Prawidłowo umiejscowione pasy siatki powinny nie tylko szczelnie przylegać do płyt styropianowych, tworząc rodzaj ich zbrojenia, ale i zachodzić na siebie, tworząc zakładki, które będą wspomagały wiązanie masy szpachlowej. Aby uniknąć odklejania się warstwy mocującej tynk, w przypadku narożników i nadproży siatka powinna być wywinięta poza krawędź płyty styropianowej. Niedokładne lub niestaranne położenie siatki może skutkować nie tylko nieestetycznymi pęknięciami na powierzchni tynku, ale i odchodzeniem warstwy zbrojeniowej od podłoża. Jeżeli ekspertyza budowlana wykaże wyraźne uchybienia w pracach tynkarskich, rzeczoznawca budowlany będzie miał prawo – w zależności od stopnia uszkodzeń – wyegzekwować od wykonawcy prac dociepleniowych położenie dodatkowej warstwy zbrojeniowej na już istniejącą lub usunięcie spękanej warstwy tynkarskiej i ponowne zabezpieczenie ścian budynku.

Położenie tynku o niewłaściwej kolorystyce

Zdarza się, że masa szpachlowa używana do prac związanych z ocieplaniem budynku w różnych miejscach różni się kolorystycznie. Wynika to nie tyle z faktu zastosowania różnych kolorów tynku, ile z użycia masy o niejednakowym współczynniku odbijania światła słonecznego. Im kolor elewacji jest ciemniejszy, tym współczynnik odbijania światła jest mniejszy. W praktyce oznacza to, że na elewację powinien zostać użyty kolor o współczynniku odbicia światła słonecznego większym niż 30%, w przeciwnym wypadku musimy liczyć się z niekontrolowanymi naprężeniami termicznymi i pęknięciami elewacji, które będzie trzeba niwelować.