Rzeczoznawca budowlany a źle wykonana elewacja

O tym, czy fasada naszego domu została wykonana prawidłowo i z dobrej jakości materiałów, możemy przekonać się bardzo szybko. Podczas wykonywania elewacji budynku wiele czynników ma znaczący wpływ na to, czy ostateczny efekt będzie trwały i zadowalający, dlatego nawet najdrobniejsze błędy wykonawstwa i doboru odpowiednich materiałów będą widoczne gołym okiem już nawet po kilku tygodniach od zakończenia prac. Jakie są najczęstsze błędy w przygotowaniu elewacji budynku i jakie działania naprawcze w przypadku ich wykrycia może zasądzić rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany a źle wykonana elewacja

Odbarwienia i łuszczenie elewacji, czyli błędy w przygotowaniu podłoża

Nieprawidłowe przygotowanie podłoża jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych podczas prac tynkarskich. Właściwie przygotowane podłoże powinno być stabilne, suche i pozbawione wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Przed przystąpieniem do prac powinniśmy zatem nie tylko oczyścić zakurzone lub brudne powierzchnie, używając w tym celu wysokociśnieniowego strumienia pary wodnej lub wody, ale i pozbawić je bruzd i zgrubień, które w sposób znaczący mogłyby wpływać na stan elewacji i osłabiać przyczepność masy tynkowej. Tymczasem bardzo często okazuje się, że wykonawcy, nie przykładając uwagi do właściwego zabezpieczenia podłoża pod tynk lub nieprawidłowo dobierając materiały tynkarskie, doprowadzają do poważnych uchybień skutkujących niejednorodnym wyglądem powierzchni elewacji, odspajaniem tynku od podłoża, pęknięciami i wykwitami.

Wszelkiego rodzaju złuszczenia, odspojenia powłoki tynkarskiej od podłoża i pęknięcia elewacji są następstwem pominięcia gruntowania oraz niezastosowania preparatów poprawiających przyczepność tynku. W takiej sytuacji rzeczoznawca budowlany, po wykryciu nieprawidłowości związanych z przygotowaniem gruntu do dalszych prac tynkarskich, powinien zasądzić natychmiastową naprawę ubytków powstałych na elewacji budynku mających na celu usunięcie luźnych warstw oraz uzupełnienie powstałych luk tynkiem. Ekspertyza budowlana przeprowadzona przez rzeczoznawcę budowlanego może także wykazać znaczące zmiany w strukturze powierzchni tynku doprowadzające do wapiennych wykwitów lub przebarwień. W takim wypadku błąd wykonawcy leży w nakładaniu tynku na zbyt wilgotny podkład lub zacieraniu tynku, który został nałożony na niewyrównane podłoże. Rzeczoznawca budowlany może w tej sytuacji zdecydować o ponownym wymalowaniu elewacji jednorodnym kolorem.

Nieszczelność powłoki farby elewacyjnej i mikrouszkodzenia, czyli błędy wykonawstwa

Niedokładne przygotowanie masy tynkarskiej bądź jej niedostateczne wymieszanie może skutkować zmianą struktury materiału lub niejednorodnym wyglądem otynkowanej powierzchni. W skrajnych przypadkach może to także doprowadzić do utraty spójności warstwy tynku. Wszelkiego rodzaju zaburzenia wiązania materiału objawiają się także przebarwieniami i mikropęknięciami, które nie tylko wpływają na estetykę budynku, ale i znacząco obniżają właściwości ochronne masy tynkarskiej.

Warto pamiętać, że nawet najdrobniejsze ubytki w strukturze fasady budynku będą z czasem pogłębiać się, powodując poważniejsze zmiany, dlatego ważne jest, aby wyeliminować je już w początkowym stadium rozwoju. W takich wypadkach rzetelna ekspertyza budowlana jest niezbędna, aby móc określić skalę błędu wykonawcy. Rzeczoznawca budowlany, po dokonaniu oględzin elewacji dotkniętej erozją, powinien zasądzić działania naprawcze. W przypadku mikrouszkodzeń lub ścierania się fasady budynku może to być konieczność ponownego pomalowania elewacji lub usunięcia mikropęknięć i nałożenia farby renowacyjnej. W skrajnych przypadkach wykonawca może być zmuszony do zmycia fasady, ponownego zagruntowania powierzchni oraz pomalowania jej farbą fasadową. Nieestetyczny wygląd elewacji oraz powierzchowne uszkodzenia mogą być także wynikiem nieprawidłowego nałożenia i zatarcia zaprawy lub masy tynkarskiej. Do podobnych efektów prowadzić też może niestaranne wykończenie na styku elewacji z innymi elementami budynku oraz wykonywanie robót tynkarskich w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, co może skutkować niekontrolowanymi pęknięciami oraz wapiennymi wykwitami na fasadzie budynku. W takim przypadku rzeczoznawca budowlany ma prawo zdecydować o zdjęciu naruszonej warstwy elewacji oraz ponownym zagruntowaniu powierzchni ściany.