Ekspertyza mykologiczna co robi rzeczoznawca budowlany

Zawilgocenie budynku przyczynia się do rozwoju pleśni i grzybów. Problem dotyczy nie tylko właścicieli starych domów, lecz także nowopowstających nieruchomości.  W takiej sytuacji sprawdza się ekspertyza mykologiczna. Podpowiadamy, jakie informacje zawierają i dlaczego warto je wykonać?

Szkodliwy wpływ grzybów i pleśni

Podwyższony poziom wilgoci, podmakanie fundamentów, zalanie nieruchomości sprzyjają rozwojowi pleśni i grzybów. Zaburzają one zdrowy mikroklimat w domu, co przyczynia się do bólu głowy, alergii, chorób układu oddechowego, nudności i raka. Mykotoksyny niejednokrotnie naruszają konstrukcję domu. Grzyby i pleśń mogą zniszczyć stropy i więźbę dachową, a nawet doprowadzić do zawalenia się konstrukcji. Aby skutecznie się z nimi uporać, warto skontaktować się ze specjalistą, który wykonuje ekspertyzy mykologiczne.

Grzyby i pleśń w domu – przyczyny

Za powstawanie mykotoksyn odpowiedzialna jest wilgoć, rzeczoznawca ustali czy pojawiła się ona w wyniku błędów wykonawczych. Do przyczyn technicznych zalicza się:

  • brak lub nieprawidłowe uszczelnienie cokołu, co prowadzi do obciążenia wodą opadową i rozbryzgową,
  • niewłaściwe wykonanie pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej, w konsekwencji woda wnika w płytę posadzkową i/lub mury,
  • wadliwie funkcjonująca instalacja centralnego ogrzewania lub wodno-kanalizacyjna,
  • uszkodzenie przegród budowlanych, co przyczynia się do kondensacji pary wodnej

Kolejnym czynnikiem wywołującym wykwity może być zła wentylacja pomieszczeń, właśnie dlatego problem często nasila się w zimie, gdy zapominamy o wietrzeniu pomieszczeń. Występowanie wilgoci może również wynikać z wybudowania domu na podmokłej działce bądź blisko zbiorników wodnych.

Ekspertyza mykologiczna – kiedy warto je zlecić

Ekspertyzy mykologiczne pozwalają określić przyczyny i rozmiar strat spowodowanych przez pleśń, grzyby czy szkodniki drewna. Ponadto rzeczoznawca budowlany przedstawi sposoby rozwiązania problemu, a także wyjaśni, jak zapobiegać dalszym wykwitom. Ekspertyzy mykologiczne zleca się również wtedy, gdy właściciel planuje renowację zawilgoconych murów. W ten sposób ekspert budowlany może określić zakres remontu, a także przedstawić wstępny kosztorys.

Specjalista wykonuje dokumentację dla deweloperów, zarządców nieruchomości, administratorów osiedli, wspólnoty mieszkaniowej, przedsiębiorców czy właścicieli domów jednorodzinnych. W ten sposób unikniesz kosztownych prac naprawczych, które mają na celu usunięcie wykwitów, ale nie eliminują źródła problemów.

Ekspertyza mykologiczna – co obejmuje

Podczas wykonywania ekspertyzy technicznej budynku przeprowadza się specjalistyczne badania laboratoryjne. Dzięki temu można ustalić, z jakim rodzajem grzybów mamy do czynienia. Ekspert podaje informacje na temat wyglądu szkodnika, obszaru występowania i źródła jego pożywienia. Ponadto specjalista określi, jakie szkody mogą wyrządzić konkretne organizmy. 

Ekspertyza mykologiczna zawierają szczegółowy opis stanu budynku i informacje na temat wpływu środowiska na konstrukcję. Dodatkowo znajdziemy w nich wykaz zastosowanych materiałów budowlanych, a także listę czynników, które oddziałują na budynek. Opinia techniczna obejmuje dokumentację fotograficzną, przedstawiającą stan faktyczny nieruchomości i źródła zagrożenia, a także miejsca, wymagające pilnej naprawy lub renowacji.

Ekspertyza mykologiczna – metody wykonania

Ekspert budowlany ocenia jakość powietrza wokół budynku. W tym celu sprawdzi on, czy w pobliżu znajduje się ubojnia zwierząt lub oczyszczalnia ścieków, które znacznie zwiększają ryzyko skażenia biologicznego. W razie potrzeby specjalista zmierzy stopień zasolenia ścian i tynków, a także rozpozna rodzaj soli.

Rzeczoznawca budowlany i ekspertyzy mykologiczne 

Specjalista wykona obliczenia wytrzymałościowe stropów, elewacji i ścian, aby wykryć ewentualne błędy popełnione przy wykonywaniu elementów konstrukcji. Rzeczoznawca budowlany wykonuje dokładne pomiary temperatury i wilgotności, panujących w poszczególnych częściach obiektu. Ważną rolę odgrywa badanie termowizyjne, podczas którego ekspert wykryje mostki cieplne. W ten sposób określi miejsca, w których można zaobserwować podwyższone przewodnictwo cieplne w porównaniu do pozostałej przegrody zewnętrznej. W konsekwencji występuje kondensacja pary wodnej, co tworzy idealne warunki dla rozwoju grzybów i pleśni.