Rzeczoznawca budowlany sporządza opinie techniczne i przygotowuje ekspertyzy budowlane, czyli dokumenty, które przekazują nam informacje na temat aktualnego stanu technicznego budynku mieszkalnego. Ekspert w dziedzinie budownictwa pełni też samodzielną funkcję techniczną. To on decyduje o tym, czy nieruchomość może być dopuszczona do bezpiecznego użytkowania. Ile kosztuje rzeczoznawca budowlany?

Kim jest rzeczoznawca budowlany?

Rzeczoznawca budowlany to specjalista w zakresie budownictwa, który nie tylko ma uprawnienia do uczestniczenia w procesie budowlanym, ale i pełni samodzielną funkcję techniczną. Zawód rzeczoznawcy budowlanego określany jest także jako zawód zaufania publicznego.

Kandydat na to stanowisko musi nie tylko posiadać odpowiednie wykształcenie, tj. ukończyć studia wyższe kierunkowe z zakresu budownictwa i prawa budowlanego, ale i wykazywać przynajmniej 10 lat doświadczenia w sporządzaniu ekspertyz budowlanych. Poza tym osoba, która chce pracować jako rzeczoznawca budowlany, musi mieć nieograniczone uprawnienia budowlane i obligatoryjnie korzystać w pełni z praw obywatelskich.

Tytuł rzeczoznawcy przyznaje Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa na okres nie dłuższy niż 10 lat. Przez ten czas rzeczoznawca budowlany może sporządzać opinie techniczne, ekspertyzy budowlane, a także opiniować i doradzać w kwestiach związanych z procesem budowlanym i prawem budowlanym, np. jako świadek-ekspert w sądzie.

Obowiązki rzeczoznawcy budowlanego

Podstawowym uprawnieniem rzeczoznawcy budowlanego jest przygotowywanie opinii technicznych i ekspertyz budowlanych budynków użytkowych. Zarówno jeden, jak i drugi dokument poświadcza aktualny stan techniczny nieruchomości i prawnie definiuje jej przydatność do bezpiecznego użytkowania. Z tego powodu bardzo ważne jest, żeby dokumenty przygotowane przez eksperta były miarodajne i oparte na rzetelnych analizach i badaniach. Poza tym ekspertyza budowlana może być traktowana jako dowód w sprawach karnych i cywilnych z zakresu prawa budowlanego i wykorzystywana jako oficjalne dokumenty na potrzeby sądu, policji, prokuratury i inspektora nadzoru budowlanego. Z tego samego powodu rzeczoznawca budowlany może występować przed sądem w charakterze doradcy i świadka-eksperta. Pamiętajmy, że sporządzona przez rzeczoznawcę budowlanego ekspertyza budowlana może nie tylko poświadczać zezwolenie na użytkowanie budynku, ale i stanowić dowód na cofnięcie lub wstrzymanie takiego pozwolenia.

Poza obowiązkami związanymi z przygotowywaniem dokumentacji budynku rzeczoznawca budowlany może: doradzać w kwestiach związanych z kupnem lub sprzedażą domu, opiniować proces budowlany, sprawować nadzór techniczny i inwestorski nad budową, opiniować wydane już ekspertyzy budowlane, projektować i wymiarować nieruchomość, kontrolować budynki użytkowe i wykonywać przeglądy techniczne budynków.

Ile kosztuje rzeczoznawca budowlany?

Dobry rzeczoznawca budowlany nie tylko sporządzi dla nas odpowiednie dokumenty techniczne, ale wcześniej wykona niezbędne badania i analizy aktualnego stanu technicznego budynku. Koszty sporządzenia i wydania prostej ekspertyzy budowlanej dla małego budynku mieszkalnego to około 3 tys. zł. Musimy jednak pamiętać, że nie jest to koszt całkowity, ponieważ do tej ceny musimy także wliczyć dodatkowe prace. Finalnie sporządzenie ekspertyzy budowlanej może nas kosztować nawet kilkanaście tysięcy złotych. Inaczej koszty opinii technicznej będą się rozkładały, jeżeli będziemy mieli do czynienia z domem jednorodzinnym, a inaczej, jeśli badanie będzie obejmowało np. wieżowiec lub galerię handlową. Bardzo ważne też jest, kto jest zleceniodawcą prac rzeczoznawczych – prywatny inwestor czy podmiot publiczny. Koszty przygotowania opinii technicznej wzrastają także w przypadku, jeżeli rzeczoznawca budowlany musi wykonywać dodatkowe badania wymagające specjalistycznego sprzętu lub powodujące naruszenie struktury budynku, np. podczas badań odkrywkowych, a także wtedy, kiedy ekspert musi dojeżdżać do miejsca wykonywania oględzin. Nierzadko w kosztorys należy także wliczyć gażę dodatkowych ekspertów w danej dziedzinie. Z takim przypadkiem możemy się spotkać zwłaszcza wówczas, kiedy mamy do czynienia z katastrofami budowlanymi. Wtedy może być konieczne zatrudnienie większej liczby konsultantów, pracowników i ekspertów.