Jak rzetelnie wykonać ekspertyzę budowlaną budynku?

Bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą w każdej dziedzinie życia, w tym bezpieczeństwo użytkowania budynku, domu, mieszkania czy hali przemysłowej. Rzeczoznawcy budowlani z firmy MPEXPERTBUD doskonale zdają sobie z tego sprawę, dlatego ogromną rolę przykładają do rzetelnego i skrupulatnego opracowania każdej ekspertyzy budowlanej. Jak rzetelnie i profesjonalnie wykonać takie opracowanie? Jak sprawdzić doświadczenie i umiejętnośći rzeczoznawcy budowlanego? Postaramy się odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Jak rzetelnie wykonać ekspertyzę budowlaną budynku?

Czym jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyza budowlana to szerokie pojęcie, ale w najbardziej ogólnym rozumieniu jest to raport określający, bardziej lub mniej szczegółowo, stan techniczny budynku oraz jego zdatność do bezpiecznego użytkowania. Obejmuje także informacje dotyczące tego, jak zostały wykonane roboty budowlane, czy są zgodne z projektem oraz czy zostały wykorzystane odpowiednie materiały i wyroby budowlane do wykonania poszczególnych elementów budynku.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa określiła jasno i przejrzyście standardy dotyczące opinii i ekspertyz technicznych w budownictwie. Możemy w nich poznać zasady rzetelności zawodowej rzeczoznawców budowlanych. Zawierają one zapis o tym, iż autor ekspertyzy budowlanej jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa i standardów zawodowych podczas wykonywania ekspertyz.

Ponadto rzeczoznawca budowlany powinien podejmować się jedynie takich prac, co do których wykonania posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne. Jeśli zakres ekspertyzy wykracza poza zakres uprawnień, wiedzy i doświadczenia eksperta, nie powinien on wykonywać takiej pracy, aby dać gwarancję najwyższej jakości powstałej ekspertyzy.

Prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana powinna zawierać następujące elementy

 • cel i zakres
 • założenia formalne
 • opis przedmiotu opracowania, jego stanu technicznego
 • listę materiałów, które stanowią podstawę opracowania
 • analizę istniejących zjawisk oraz przyczyny ich występowania
 • wyniki badań i obliczeń
 • wnioski i zalecenia końcowe

Ekspertyza budowlana składa się zarówno z części opisowej, jak i obliczeniowej, a jej wykonanie powinno zostać poprzedzone szczegółowymi oględzinami budynku oraz skrupulatnym zapoznaniem się z dostępną dokumentacją techniczną.

Współpracuj tylko z najlepszymi

Dobrze jest sprawdzić firmę ekspercką lub rzeczoznawcę budowlanego, któremu zamierzamy zlecić wykonanie ekspertyzy budowlanej. Nieposzlakowana opinia w tej branży jest na wagę złota. Dobrym sposobem jest zdanie się na fachową firmę o ugruntowanej pozycji z niebanalnym dorobkiem zawodowym. Nieznacznie wyższe koszty opracowania, są o 50-kroć rekompensowane jakością opracowania, jego przydatnością i rzetelnością.

Kiedy zlecić ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyzę budowlaną powinniśmy zlecić w celu:

 • przeanalizowania pęknięć fundamentów, ścian lub innych elementów budynku
 • sprawdzenia jakości i prawidłowości wykonanych robót budowlanych
 • przygotowania się do przeprowadzenia przebudowy budynku
 • poparcia roszczeń w postępowaniu sądowym
 • zlokalizowania przyczyn awarii konstrukcyjnych czy mniejszych usterek

Dobrym pomysłem jest również zlecenie ekspertyzy budowlanej w przypadku zakupu domu. Poprzedzenie transakcji ekspertyzą budowlaną gwarantuje pewność i spokój oraz ujawni ewentualne usterki wymagające napraw. Uzbrojeni w taką wiedzę możemy starać się o obniżenie ceny nieruchomości lub zlikwidowanie usterek przez sprzedającego.

Wykonanie ekspertyzy budowlanej jest wymagane przepisami prawa w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku czy jego modernizacji.

Również jeśli w trakcie użytkowania budynku, zarówno mieszkalnego jak i użyteczności publicznej, dostrzeżemy na przykład pęknięcia ścian czy sufitu, warto zwrócić się do specjalisty z prośbą o wykonanie ekspertyzy budowlanej.

Wybór rzetelnego rzeczoznawcy budowlanego do tak odpowiedzialnego zadania jest bardzo ważny. Dlatego  warto ten obowiązek powierzyć specjalistom. Na rynku działa szereg firm przeprowadzających tego typu specjalistyczne badania, zrzeszających w swoich przedsiębiorstwach najlepszych, sprawdzonych fachowców z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Taki odpowiedzialny wybór da nam z jednej strony – gwarancję i pewność rzetelnie przeprowadzonej ekspertyzy budowlanej, a z drugiej – spokój na długie lata.