Sprawdź wentylację budynku i skorzystaj z doświadczenia ekspertów

Na co dzień niemal zupełnie nie myślimy o wentylacji w naszych domach. Jest to jednak jedna z najważniejszych instalacji. Ażeby działała sprawnie, podlega ona obowiązkowej okresowej kontroli. Od sposobu jej przeprowadzenia może zależeć nasze zdrowie, warto więc postawić na firmę z wieloletnim doświadczeniem i załogą wykwalifikowanych ekspertów.

Sprawdź wentylację budynku i skorzystaj z doświadczenia ekspertów

Zadbaj o przegląd wentylacji w budynku

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (wraz z późniejszymi zmianami) na właścicieli budynków nałożono obowiązek zadbania o co najmniej jeden w roku przegląd wentylacji. Sprawdzana jest wówczas drożność i szczelność oraz bieg kanałów. W dalszej kolejności ekspert przeczyszcza i udrażnia przewody za pomocą specjalistycznego sprzętu.

W naszych domach mogą znajdować się dwa typy wentylacji. Pierwszym z nich jest wentylacja grawitacyjna. Jest to wentylacja naturalna, która wykorzystuje  różnicę temperatur pomiędzy powietrzem znajdującym się w budynku, a powietrzem na zewnątrz. Sprawnie działająca wentylacja to taka, której kanały wentylacyjne i zastosowane materiały zostały starannie zaprojektowane, a same projekty – skrupulatnie wykonane.

Drugim typem instalacji jest wentylacja mechaniczna. Działa ona poprzez wykorzystanie urządzeń elektrycznych, takich jak na przykład wywiewne wentylatory elektryczne, czy rekuperatory. Dzięki zastosowaniu tego typu wentylacji powietrze z pokoi jest kierowane bezpośrednio do kuchni bądź łazienki, a stamtąd na zewnątrz budynku. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której powietrze z toalety czy kuchni rozchodzi się po całym domu lub mieszkaniu. Oba te systemu zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza w ich obrębie.

Kto może wykonać przegląd instalacji wentylacyjnej?

Czynnościami związanymi z przeglądem instalacji wentylacyjnych może zająć się wykwalifikowany mistrz kominiarski, bądź też osoba posiadająca uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności. Kominiarz zatroszczy się o przegląd przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów wentylacyjnych i spalinowych. Natomiast osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi może zadbać o sprawdzenie przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolnostojących oraz kominów i przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

W zakres prawidłowo przeprowadzonego przeglądu wchodzą następujące czynności:

  • kontrola stanu instalacji wentylacyjnej oraz przewodów dymowych, spalinowych i kominowych
  • kontrola drożności wszystkich instalacji wentylacyjnych i kominowych
  • w razie potrzeby udrożnienie i wyczyszczenie wentylacji, przewodów dymowych, spalinowych i kominowych

W ustawie znajdujemy zapis o obowiązku dokonania co najmniej jednego przeglądu rocznie. Oznacza to, że jeden przegląd w roku jest obowiązkowy. Jednak jeśli tylko zauważymy jakieś niepokojące oznaki czy zapach lub po prostu coś nas martwi, możemy w dowolnym momencie zlecić wykonanie takiego przeglądu. Kontrole te bowiem mają na celu zagwarantowanie nam bezpieczeństwa we własnym domu, dlatego nie należy się wahać z ponownym wezwaniem specjalisty, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do sprawności instalacji wentylacyjnej.

Udokumentowane przeglądy wentylacji

Coroczne przeglądy powinny obejmować wszystkie przewody w budynku, a więc przewody dymowe, wentylacyjne i spalinowe. Poprawnie i profesjonalnie wykonana usługa powinna być potwierdzona dokumentem zaświadczającym o przeprowadzonej kontroli. Jest nim protokół, który podpisuje specjalista wykonujący przegląd oraz właściciel budynku, w którym został on przeprowadzony. Protokół taki może wystawić wyłącznie uprawniona do tego osoba, posiadająca specjalistyczną wiedzę i stosowne kwalifikacje. Dlatego też najlepiej jest zwrócić się do profesjonalnej firmy o długoletnim doświadczeniu i nieposzlakowanej opinii na rynku. Da nam to gwarancję prawidłowego i rzetelnego wykonania usług.

Dzięki temu będziemy mogli spokojnie spać bez obaw o sprawność i drożność instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych.