Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych są zobowiązani do wykonywania regularnych okresowych przeglądów nieruchomości. Jest to nie tylko kwestia przepisów normujących zasady sprawdzenia stanu technicznego domu, ale i naszego bezpieczeństwa – na podstawie opinii technicznej rzeczoznawca budowlany dopuszcza budynek do użytkowania. Pamiętajmy, że przegląd techniczny jest obowiązkowy, dlatego za jego brak możemy zapłacić karę grzywny. Poza tym bez ważnej ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego naszego domu – w przypadku jakiejkolwiek usterki kwalifikującej się do wypłaty odszkodowania – nie otrzymamy należnych nam pieniędzy.

Przegląd techniczny domu – terminy

Terminarz obowiązkowych przeglądów technicznych budynków użytkowych ustala art. 62 Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.). Według przepisów właściciele i/lub zarządcy budynków mieszkalnych zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej są zobowiązani pod karą grzywny do wykonywania przeglądów technicznych budynku:

  • raz do roku (tzw. przegląd roczny budynku)
  • raz na 5 lat (tzw. przegląd pięcioletni budynku)
  • dwa razy w roku (dla budynków o powierzchni zabudowy, która przekracza 2 tys. m2 i budynków o powierzchni dachu przekraczającej 1 tys. m2).

Obowiązkowy przegląd techniczny budynku – to sprawdź

W przypadku domów jednorodzinnych raz do roku rzeczoznawca budowlany powinien sprawdzić, opisać i ocenić rzeczywisty stan techniczny budynku mieszkalnego oraz jego części. Podczas oględzin rzeczoznawczych rewizji są poddawane w szczególności znajdujące się w budynku instalacje i związany z nimi osprzęt. Rzeczoznawca budowlany musi obowiązkowo sprawdzić instalację gazową i elektryczną, przewody wentylacyjne, spalinowe i kominowe. Poza oceną przydatności instalacji do bezpiecznego użytkowania raz do roku rzeczoznawca sprawdza także ogólną stabilność budynku, nośność konstrukcji domu i jego kluczowych części, np. dachu, ścian nośnych i działowych, fundamentów, a także podpiwniczenia.

W przypadku obowiązkowego pięcioletniego przeglądu technicznego budynku rzeczoznawca budowlany ocenia instalacje zamontowane w domu pod względem ich stanu, zabezpieczeń, uziemienia i przydatności osprzętu do bezpiecznego użytkowania. Oprócz instalacji elektrycznej ekspert powinien sprawdzić także instalację piorunochronną, kanalizacyjną i wentylacyjną. Poza tymi czynnościami, podobnie jak podczas rocznego przeglądu technicznego budynku, rzeczoznawca budowlany musi opisać i ocenić stan techniczny całego budynku i jego przydatność do użytkowania, a także jego ogólną estetykę i estetykę otoczenia budynku.

Dodatkowy przegląd techniczny domu – kiedy?

Przeglądy techniczne określane jako okresowe i obowiązkowe to tylko jedna z możliwości, podczas których właściciel budynku mieszkalnego jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego domu. Poza przypadkami określonymi ustawą właściciel budynku musi także pamiętać o tzw. przeglądach doraźnych, które mogą obejmować sytuacje nieprzewidziane przepisami. Mowa tu przede wszystkim o przypadkach losowych, w których doszło do uszkodzenia budynku lub jego części albo naruszenia konstrukcji nośnej domu. Najczęściej jest to spowodowane czynnikami zewnętrznymi.

Przegląd techniczny przeprowadzony przez rzeczoznawcę budowlanego w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku, które są spowodowane czynnikami niezależnymi od człowieka, ma za zadanie upewnić nas w przekonaniu, że nasz dom jest bezpieczny i możemy z niego korzystać bez ryzyka uszczerbku na naszym zdrowiu. Czynnikami, które są kwalifikowane jako mogące osłabić stabilność budynku lub doprowadzić do awarii zagrażających naszemu życiu i zdrowiu, są chociażby: intensywne opady śniegu lub deszczu, silny wiatr, podtopienia, powodzie, zjawiska lodowe na zbiornikach wodnych, rzekach i jeziorach, pożary, wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne i osuwiska ziemi. Jeżeli zatem mamy podejrzenie, że wskutek silnych wyładowań atmosferycznych i intensywnego wiatru towarzyszących burzy jakakolwiek z części budynku lub zamontowana w nim instalacja uległy uszkodzeniu, powinniśmy zlecić sporządzenie opinii technicznej.

Brak przeglądu technicznego budynku a odszkodowanie

Jeżeli ubezpieczyliśmy dom od usterek powstałych w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych, mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie. Niestety w tym przypadku pomimo ważności polisy brak ważnego przeglądu technicznego domu działa na naszą niekorzyść. Przegląd techniczny okresowy budynku mieszkalnego jest obowiązkową czynnością, która ma nas zabezpieczyć przed ryzykiem korzystania z nieruchomości, która jest niezdatna do użytkowania. Możemy być zatem pewni, że ubezpieczyciel przed rozpatrzeniem naszego wniosku odszkodowawczego zweryfikuje ważność naszego przeglądu. Jeśli nie będziemy posiadali aktualnej opinii rzeczoznawcy budowlanego, agencja ubezpieczeniowa odmówi nam wypłacenia świadczenia.