Budowa domu w 2023 – nowelizacja prawa budowlanego

Zmiany nowelizujące ustawę Prawo budowlane, które zaplanowano na 2023 rok, mają uprościć proces jakim jest budowa domu. Dotyczy to nie tylko prac na budowie, ale i obiegu dokumentów związanych z działaniami inwestycyjnymi. Nowe regulacje pomogą inwestorom, ale i urzędnikom administracji publicznej, którzy dotąd brali udział w procesie budowlanym od strony technicznej i prawnej.

Część przepisów wiąże się z cyfryzacją spraw związanych z procesem budowlanym. Pozostałe zmiany dotyczą m.in. zniesienia konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Od 2023 łatwiej wybudujemy dom bez pozwolenia na budowę

Jedną z ważniejszych zmian w ustawie Prawo budowlane jest regulacja zapisów o pozwoleniu na budowę domu. Do tej pory o konieczności składania wniosku o pozwolenie na budowę decydowała powierzchnia budynku. Z uproszczonej procedury korzystały osoby, które chciały wybudować dom mniejszy niż 70 m2.

W 2023 roku bez pozwolenia na budowę możliwe stanie się postawienie domu o powierzchni zabudowy większej niż 70 m2. Jedynym warunkiem jest to, że dom nie może być wyższy niż dwie kondygnacje. W przeciwnym wypadku będzie nas zobowiązywało pozwolenie na budowę.   

Na jakiej podstawie będziemy mogli wybudować dom w 2023 r.? W myśl nowelizacji przepisów nie będziemy musieli posiadać już pozwolenia na budowę, a procedura będzie się odbywała poprzez zgłoszenie budowy. Będziemy do tego potrzebować projektu architektoniczno-budowlanego. W przypadku budynków o powierzchni zabudowy większej niż 70 m2 prace budowlane musi nadzorować kierownik budowy. Jeżeli budynek jest mniejszy niż określony wymiar, dom można wybudować bez nadzoru kierownika budowy. Jego obecność jest jednak wskazana przy każdej większej inwestycji.

W 2023 roku upraszcza się procedurę odbioru budynku i przekazania go do użytkowania. Pozwolenie na zamieszkiwanie domu będzie mógł wydać kierownik budowy.

Budowa domu na podstawie zgłoszenia

Nowe przepisy regulujące Prawo budowlane od 2023 r. rozszerzają katalog inwestycji, na które nie musimy uzyskiwać pozwolenia na budowę. Jedyną koniecznością jest dokonanie do właściwego urzędu zgłoszenia na budowę. Niektóre budynki będą wyłączone nawet z tego obowiązku.

Oprócz domów jednorodzinnych o zabudowie niższej niż dwie kondygnacje wyłącznie zgłoszenia będą wymagać części budowlane wolnostojących elektrowni wiatrowych. Wysokość takiej elektrowni nie może być mniejsza niż 3 m i większa niż 12 m. Jej moc nie może przekraczać mocy właściwej dla mikroinstalacji (a więc 50 kW). Elektrownia wiatrowa musi być oddalona od granicy działki przynajmniej o odległość równą wysokości elektrowni.

Przy składaniu zgłoszenia o budowie elektrowni będziemy potrzebowali zatwierdzonego projektu technicznego budowli. W całym procesie musi uczestniczyć kierownik budowy, który będzie nadzorował prace budowlane.

Jeżeli elektrownia wiatrowa nie ma 3 m wysokości, nie musimy mieć ani zgody na budowę, ani zgłoszenia.

Kolejnym przedsięwzięciem, na które nie będziemy musieli uzyskiwać zgody na budowę, jest budowa wylotów do naturalnych cieków i zbiorników na wody opadowe. Jeżeli zbiornik będzie większy niż 3 m3 i mniejszy niż 10 m3, wystarczy zgłoszenie. W przypadku zbiorników mniejszych niż 3 m3 nie musimy mieć ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

Budowa domu bez konieczności oddawania budynku do użytkowania

Znaczącą zmianą w procesie budowlanym, która wejdzie w życie w 2023 r., jest poszerzenie katalogu budowli, które możemy oddać do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy. Do tej pory obligatoryjne w tej sytuacji było uzyskanie zgody na użytkowanie domu.

Pozwolenie na użytkowanie domu będzie konieczne jedynie w sytuacji, w której inwestor będzie chciał użytkować budynek przed zakończeniem prac budowlanych. W każdym innym przypadku dom będzie prawnie gotowy do zamieszkania po dokonaniu zawiadomienia o sfinalizowaniu budowy. Należy podkreślić, że w każdych okolicznościach należy zabezpieczyć się przed błędami wykonawcy, niezależnie od skali inwestycji. Tu jest więcej informacji na ten temat. 

Od nowego roku decyzję o dopuszczeniu budynku do użytkowania może wydać kierownik budowy

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego można śledzić postęp prac legislacyjnych oraz aktualności związane z Prawem Budowlanym i nie tylko.