Rzeczoznawca budowlany a wadliwe zagęszczenie podłoża

Prawo grawitacji na Ziemi jest powszechne i nieubłagane. Dlatego tak jak człowiek musi mieć silne nogi, drzewo mocne korzenie, tak każdy budynek powinien mieć solidne fundamenty. W przypadku budynków jednak oprócz zaprojektowania solidnych fundamentów, należy zwrócić szczególną uwagę na podłoże, na którym będą one się opierały. Badania geologiczne są nieodłącznym elementem przy budowie każdego obiektu budowlanego, DOMU JEDNORODZINNEGO również.

Jako rzeczoznawca budowlany często stykam się z bardzo lekkim traktowaniem posadowienia budynku i zagęszczenia podłoża przez Kierowników Budowy, a w szczególności przez Wykonawców domków jednorodzinnych. Problem jest dość poważny. Często wykonuję ekspertyzy budowlane budynków jednorodzinnych z licznymi spękaniami lub wręcz zapadnięciami posadzki. W ostatnim czasie wykonałem 2 ekspertyzy, gdzie po macoszemu Kierownik Budowy i Wykonawca robót budowlanych potraktowali zagęszczenie zasypki fundamentów. W obu budynkach nasyp wewnątrz fundamentów został wykonany w podobny sposób. Koparką lub ładowarką dosłownie wrzucono grunt w przestrzeń międzyfundamentową, następnie został on wyrównany i zagęszczony z zewnątrz. Na tak przygotowanym podłożu zostały wykonane warstwy posadzkowe i ściany działowe. Zarówno Kierownik Budowy jak i Wykonawca zarzekali się że wszystko będzie dobrze: „Będzie Pan zadowolony”.

Po niecałym roku użytkowania budynków, które były wykończone i zamieszkane, okazało się, że ściany działowe pękają a futryny ościeży drzwiowych wiszą w powietrzu, fotografia poniżej:

ekspertyzy-budowlane

Wykonane przez MPEXPERTBUD ekspertyzy techniczne i badania geologiczne wskaźnika zagęszczenia gruntu pod warstwami posadzkowymi, jednoznacznie wykazały że wskaźniki zagęszczenia w obu przypadkach wynosiły dużo  poniżej wymaganej wartości 0,90. Pomimo że w projekcie budowlanym określono wskaźnik zagęszczenia na poziomie nie niższym niż 0.97, nikt z uczestników procesu budowlanego go nie sprawdził.

Dopiero wykonana ekspertyza techniczna ujawniła poważne błędy wykonawcze. Fundamenty i zagęszczenie podłoża pod warstwami posadzkowymi są bardzo ważne, a ich niedopilnowanie grozi bardzo poważnymi konsekwencjami finansowymi. Zapadliska i osiadanie gruntu spowodowało przemieszczenia rur kanalizacji, zmianę spadków (zatory i zastoiny), uszkodzenia rur ogrzewania podłogowego i warstw wykończeniowych posadzek. Koszty naprawy tych uszkodzeń w obu przypadkach zostały oszacowane na grubo ponad 100 tys zł.

Aby uniknąć tego typu wpadki i kosztownych napraw, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości wykonywanych robót zawsze należy skonsultować sprawę z rzeczoznawcą budowlanym. Wizyta rzeczoznawcy jest kilkuset krotnie tańsza niż późniejsze koszty naprawy nieprawidłowo wykonanych zasypek fundamentów w domu już wykończonym.